PALVELUT

Puukauppa

 • Puunmyyntisuunnitelma
 • Valtakirjakauppa (puiden kilpailutus)
 • Metsurihakkuut pysty- ja hankintakauppana

Metsänhoito

 • Nuoren metsän hoito (taimikonhoidot ja ensiharvennukset)
 • Metsänviljely
  • Maanmuokkaukset
  • Istutukset ja kylvöt
  • Taimet ja siemenet
 • Ojitukset
 • Lannoitukset

Muut palvelut

 • Metsäarviot
 • Metsäsuunnitelmat
 • Metsäveroilmoitukset
 • Metsänhoidon tuet (Kemera)
 • Asiantuntijapalvelut